Wagony i górnicy wyłaniają…

Wagony i górnicy wyłaniają się z szybu w Comstock Mine (Virginia City), USA 1867. Bardzo ładna fotografia, jak kadr z filmu. Podzielona na trzy pionowe sekcje, mężczyźni z lewej odwróceni, a całość dopełnia plakat z instrukcjami, unoszący się kurz i promienie światła.Galeria American West – bardzo ładna. Fotografię często z II połowy XIX wieku
#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #usa #myrmekochoria