#ukraina #polska…

#ukraina #polska #historia

Według wojewody lubelskiego w Sahryniu Grzegorz Kuprianowicz zrównał rzeź wołyńską ze zbrodnią popełnioną przez żołnierzy AK. Przemysław Czarnek chce, by prezes Towarzystwa Ukraińskiego odpowiedział za swoje słowa. IPN wstrzymuje decyzje o śledztwie. Może chodzić o fakt, że Kuprianowicz jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/burza-po-slowach-prezesa-towarzystwa-ukrainskiego-co-dalej/fnnr1kw