#ukraina #historia 21…

#ukraina #historia

21 kwietnia 1921 roku podpisano tzw ” Umowę Warszawską”. Było to porozumienie oficjalnie uznające niezawisłość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rząd polski tym samym zrzekł się również roszczeń do terenów leżących w granicach z 1772 roku. Ukraińcy natomiast uznali granicę polsko-ukraińską na Zbruczu i przecinającą Wołyń na wschód od
Zdołbunowa (pozostawiając Równe i Krzemieniec po stronie polskiej) i dalej na północ do linii Prypeci. Oznaczało to zrzeczenie się przez Ukrainę terenów leżących na zachód od określonej w umowie linii granicznej.
Oba kraje zobowiązały się do niezawierania umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie oraz gwarantowały prawa ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie. Ze strony polskiej umowę podpisał kierownik ministerstwa spraw zagranicznych Jan Dąbski, ze strony ukraińskiej kierownik ministerstwa spraw zagranicznych, przewodniczący delegacji URL na rozmowy z Polską toczone od jesieni 1919 r. – Andrij Liwicki.
Na zdjęciu generał Antoni Listowski i Semen Petlura.
Boguś

https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu/?hc_ref=ARSySMyNttRBtuwbNC_ldBcTR49Z79BhcdfixU-vUa0GppIMJfRA38VWo7SM5kwQDMY&fref=nf