Tak w wielkim skrócie i…

Tak w wielkim skrócie i uproszczeniu:

Górski Karabach to taki pseudo autonomiczny obszar w górach pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Historycznie i kulturowo przypadał on Armenii ale Związek Radziecki rysował na mapie granice swoich wewnętrznych republik jak chciał i Górski Karabach przypadł Azerskiej Republice Radzieckiej. Po rozpadzie ZSRR granice zostały takie jakie były w trakcie jego istnienia (jak z Krymem w granicach Ukrainy). Armenia się nie zgadzała na ten stan rzeczy i zajęła zbrojnie Górski Karabach w latach 90, właściwie pokonując Azerów i ustanawiając tam taką zależną republikę. Nikt prawie nie uznawał tej republiki ale Armenia sprawowała tam faktyczną władzę, mimo iż teren ten oficjalnie na mapach leży w Azerbejdżanie. Od tamtej pory oba kraje są w stanie wojny i Azerbejdżan od dawna odgrażał się, że z powrotem odbierze Górski Karabach. Tam napięcia były bez przerwy więc to żadne zaskoczenie. Obecnie Azerowie są faworytami tego konfliktu, bo mają większe i ludniejsze państwo i są wspierani przez Turcję, bo sami są właściwie Turkami, no ale ostatnio jednak ulegli Armenii. Na Kaukazie Azerowie (czyli Turcy) są raczej niezbyt lubiani, bo takie ludy jak Ormianie czy Gruzini żyły tam od tysięcy lat i roszczą sobie prawa do tych ziem, a Turcy są nachodźcami, którzy przybyli z centralnej Azji i zaczęli te ziemie przejmować w ostatnich stuleciach.
#armenia #azerbejdzan #kaukaz #historia #wojna