Szkielety obywateli…

Szkielety obywateli Herkulanum, którzy starali się ukryć przed wybuchem Wezuwiusza. Miasto zostało zalane błotem wulkanicznym na wysokość około 12 metrów.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #archeologia #myrmekochoria