Szczyt wieży matematycznej w…

Szczyt wieży matematycznej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy placu Uniwersyteckim 1, wieńczy taka oto sfera armilarna wraz ze strzałką wyznaczającą kierunek do biegunów, oraz wiatrowskaz. Cała ta konstrukcja przypomina, że jezuita Longinus Anton Jungnitz tuż po otworzeniu akademii otworzył na wieży obserwatorium astronomiczne

na #wroclawskidetal codziennie pojawia się zdjęcie detalu architektonicznego z Wrocławia, zapraszam do obserwowania tagu

#wroclaw #sztuka #architektura #historia