Stan motoryzacji w Polsce,…

Stan motoryzacji w Polsce, 1930 rok.
Źródło:Kurier Poznański, 15 września 1939 r., wydanie wieczorne.

Dla porównania dziś:
ogółem zarejestrowanych pojazdów – 28 678 674
– osobowych 22 005 578
– ciężarowych 3 203 256
– autobusów 113 823
– motocykli 1 388 809
– motorowerów 1 304 014
[CEPiK, 2017 r.]

#ciekawostki #motoryzacja #historia #gruparatowaniapoziomu