#sprzetwojenny Jedyny…

#sprzetwojenny

Jedyny zachowany egzemplarz samobieżnego, niemieckiego działa szturmowego Sturmgeschütz IV (StuG IV, SdKfz 167) – i to w dodatku na chodzie – znajduje się w Polsce.

Pojazd został wyciągnięty z rzeki w roku 2008, przywrócony do sprawności. Znajduje się w zbiorach Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

#ciekawostkioczolgach #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #historia #czolgi #iiwojnaswiatowa