Słyszałem taką tezę, że silna…

Słyszałem taką tezę, że silna pozycja Kościoła Katolickiego wśród polskiego społeczeństwa wynika z tego, że katolicyzm był traktowany jako element tożsamości narodowej dla kontrastu z protestantyzmem i prawosławiem.
Jeśli tak, to dlaczego kościoły są najczęściej odwiedzane (co też koreluje z religijnością) na ziemiach zaboru austriackiego, gdzie katolicyzm był religią państwową?
#historia #widaczabory #pytanie #pytaniedoeksperta #religia