Skrajni liberałowie, kuce,…

Skrajni liberałowie, kuce, KaNaPowcy, chwalą się, że ich wyborcy mają ponad przeciętny poziom inteligencji. Jednak powszechnie wiadomo, że wśród prawdziwej elity (intelekt, wykształcenie, troska o dobro kraju) popularne są idee socjalistyczne/komunistyczne. Jaka jest sława i poparcie dla Marksa i Engelsa, a jaka dla Misesa i Rothbarda.
#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa