Sami działacze „Falangi”…

Sami działacze „Falangi” określali się często mianem „Ruchu Młodych”, a przez przeciwników politycznych nazywani byli od inicjałów przywódcy – Bolesława Piaseckiego – „bepistami

haha, bepis

#spurdo #heheszki #historia