@rzuberbozy: Moim zdaniem…

@rzuberbozy: Moim zdaniem partia bolszewicka u władzy politycznej w połączeniu ze stalinizmem w gospodarce jest jedyną drogą do socjalizmu. Takie rozwiązanie miało ok. 99% poparcia w demokratycznych wyborach.
#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa