Rycina schematu brytyjskiego…

Rycina schematu brytyjskiego statku przewożącego niewolników. Widać na niej w jaki sposób Czarni byli transportowani, warto zwrócić uwagę na sposób ułożenia ludzi.

#historiajednejfotografii #neuropa #wielkabrytania #historia