Religijne ABC C jak…

Religijne ABC

C jak Czeondoizm:
• Koreański ruch religijny, którego nazwa (Chondogyo) znaczy „Religia Niebiańskiej Drogi”;
• Powstał w XIXw. wśród chłopów jako sprzeciw przeciwko wpływom państw zewnętrznych, stopniowo rozwijając się w stronę duchowości;
• Łączy elementy buddyzmu, konfucjanizmu, szamanizmu i chrześcijaństwa;
• Centralnym elementem religii jest kult Nieba jako najwyższej zasady oraz źródła dobra i sprawiedliwości;
• Niebo (Bóg) mieszka w każdym człowieku, którego celem powinno być stworzenie raju na ziemi;
• Czeondoizm był niezwykle popularny w Korei jako religia narodowa, jego znaczenie podupadło po II wojnie światowej;
• Obecnie czeondoizm wyznaje ok. 1,1 mln (2,3%) Koreańczyków z Południa i ok. 2,8 mln (12%) Północnych Koreańczyków;
• W Korei Północnej działa Partia Czondoistyczna, jedna z 3 legalnych partii, ale mająca marginalne znaczenie.

Zapraszam do śledzenia tagu #religijneabc oraz #daszwiare
#wiara #religia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostkihistoryczne

Powstanie chłopskie, które zapoczątkowało czeondoizm