Relief z pałacu w Apadana:…

Relief z pałacu w Apadana: Armeńczycy niosą swoje słynne wino jako trybut dla króla Imperium Perskiego, VI wiek przed naszą erą.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #sztuka #alkohol #myrmekochoria