Reklama Judy dmuchanej lalki,…

Reklama Judy dmuchanej lalki, 1971. „Judy feels smooth and almost too human”. „She will follow you anywhere, even into pool, tub or shower. She’s not scared of the water. Judy’s not scared of anything.”

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #reklama #myrmekochoria