Ratusz w San Francisco po…

Ratusz w San Francisco po trzęsieniu ziemi i pożarze, kwiecień 1906 rok.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #architektura #myrmekochoria