Prośba o wykop ->>>…

Prośba o wykop ->>> https://www.wykop.pl/link/5776389/dania-historia/
Najstarsze królestwo Europy. A jednocześnie kraj z religią państwową, w którym kościół dotowany jest z podatków wiernych oraz budżetu państwa.
Dania jest krajem skandynawskim, choć do Skandynawii nie należy. Skandynawia historycznie należała do europejskiej biedoty, a Dania?

A współcześnie, co jest podstawą gospodarki tego kraju? Czy dobrze się żyje i dobrze się dzieje w państwie duńskim?

#dania #socjalizm #gospodarka #europa #ekonomia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostkihistoryczne #finanse #geopolityka

Najlepszy fragment: 19:00