Podczas dzisiejszej rozgrywki…

Podczas dzisiejszej rozgrywki w gwinta zostałem zniesmaczony niemiłym easter eggiem. Jedna z kart ma opis, który każdemu myślącemu człowiekowi skojarzy się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Nie jestem narodowcem ani historykiem, jednak z mojej wiedzy wynika, że NSZ była organizacją zrzeszającą dziesiątki tysięcy ludzi. Zdecydowana większość z nich zajmowała się walką z okupantem, a nie rabowaniem wsi. W opisie jest również zwrot amerykańskich marines „Semper fi”, skrócona wersja semper fidelis używanego min. jako dewiza Lwowa i różnych jednostek wojskowych.
Sądzę, że gdyby w USA jakaś firma użyła zwrotu „Bydlęcy korpus piechoty morskiej” zostałaby co najmniej zbojkotowana przez bardzo liczne i wpływowe organizacje weteranów.
Przykre jest to, że takie rzeczy robi firma, którą zawsze lubiłem za podejście do naszej tradycji i kultury.
#gwint #wiedzmin #wiedzmin3 #historia #historiajednejfotografii #polska