#podatki #gospodarka…

#podatki #gospodarka #historia #polska #takaprawda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynastia_Yuan

Prawami cieszyły się tylko pierwsze dwie grupy. Najbardziej uprzywilejowani byli Mongołowie, którzy zwolnieni byli z płacenia podatków i zajmowali wszystkie stanowiska w administracji państwowej. Dla porównania, Południowcy musieli oddawać państwu połowę swoich dochodów.

Ten uczuć gdy większość państw europejskich drze ze swoich obywateli bardziej niż chińscy cesarze okradali „podludzi” wg. swojej klasyfikacji.