Plakat ze Związku…

Plakat ze Związku Radzieckiego ostrzegający przed domowymi aborcjami, które prowadziły często do śmierci, 1925. Był też taki fenomen co się zwał dzieci Ceaușescu. Powiem krótko, bo będziemy musieli niestety porozmawiać jak dorośli, co widać, że w tym kraju się nie zdarza.

Religijne świry spod znaku kultu śmierci, które nawet nie wiedzą w jakiej rzeczywistości przyszło im żyć, zakładają wam chomąto, ale o tym porozmawiamy w długim tekście w kontekście historycznym do dwóch miesięcy czasu.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #aborcja #rosja #myrmekochoria