Parada około 1000…

Parada około 1000 amerykańskich nazistów w New Jersey, 18 lipca, 1937 roku.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #usa #myrmekochoria