Panzerjäger…

Panzerjäger „Nashorn” o nazwie własnej „Büffel” z 1./schwere Panzerjäger-Abteilung 519. Zdjęcie wykonano na przełomie lutego i marca 1944 r. w czasie walk pod Witebskiem. Od lewej stoją: Leutnant Albert Ernst (dowódca), Unteroffizier Herbert Colany (celowniczy), Obergefreiter Heinrisch (kierowca) i Gefreiter Gustaw Gätt (ładowniczy). Być może zdjęcie wykonuje ostatni z członków załogi, czyli Gefreiter Bretschneider (strzelec-radiooperator)

Leutnant Albert Ernst dowódca plutonu i Panzerjäger „Nashorn” o nazwie własnej „Büffel” z 1./schwere Panzerjäger-Abteilung 519 – mimo że dziś jest praktycznie nieznany – był najskuteczniejszym niemieckim dowódcą dział samobieżnych, mając na koncie 75 zniszczonych sowieckich i amerykańskich czołgów oraz około 100 dział przeciwpancernych. Koledzy cenili go za to, że wymagał dużo od siebie i innych, za to wśród dowództwa nie był specjalnie lubiany. Jego obsesją było poznanie dosłownie wszystkich części i mechanizmów w wozie bojowym w którym działał, co procentowało podczas walki. Kolejną jego cechą było to, że funkcje w jego załodze były w pełni wymienne – każdy w razie potrzeby musiał zastąpić kolegę, co w praktyce bardzo się przydawało.

Zapraszam do obserwowania tagu #dookolarzeszy

#dookolarzeszy #iiwojnaswiatowa #historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #wojna #niemcy #wojsko #czolgi #gruparatowaniapoziomu