Ozdoby z trackiego rydwanu,…

Ozdoby z trackiego rydwanu, 200–400 rok naszej ery. Bardzo ładnie zachowany granatowy kolor czy czerwień kwiatów. Wrzucę więcej.

Muzeum

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #sztuka #myrmekochoria