Optio, żołnierz w stopniu…

Optio, żołnierz w stopniu ,,oficera” w zawodowej armii rzymskiej, pełniący funkcję zastępcy dowódcy kohorty. W trakcie bitwy przebywał na tyłach formacji i pilnował porządku w szyku, jeśli trzeba przywracając dyscyplinę wśród żołnierzy myślących o złamaniu formacji i wycofaniu. Pomagała mu w tym charakterystyczna, długa laska którą widać na obrazku, pomagająca w wydawaniu rozkazów i służąca do okładania co bardziej niezdyscyplinowanych żołnierzy.

Poza bitwą jego zadaniem było dopilnowanie poprawnego wykonania rozkazów wydanych przez centuriona, czy pełnienie niektórych obowiązków administracyjnych.

#historia #rzym #starozytnosc