Okres III RP, czyli…

Okres III RP, czyli powstawanie kapitalizmu w Polsce – okresem regresu – sabotaż w wykonaniu SolidarnościRodowe srebra POLSKI sprzedane – tylko dla bogatych
Ta transakcja to część wielkiej wyprzedaży uzdrowisk urządzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W ubiegłym roku MSP sprzedało osiem uzdrowisk, w tym największe – Zespół Uzdrowisk Kłodzkich (Polanica, Duszniki, Kudowa), które za 138 mln zł kupił fundusz inwestycyjny należący do kombinatu miedziowego KGHM. W tym roku na licytację trafiło kolejne dziewięć spółek uzdrowiskowych – poza Konstancinem między innymi Wysowa (kupuje ją Polski Holding Medyczny PCZ), Świeradów Czerniawa – (kupcem został KGHM TFI) i Iwonicz, o który walczą lokalny potentat w handlu materiałami budowlanymi Merkury Market i fundusz inwestycyjny z Nałęczowa. W nowe ręce trafi też Nałęczów, bo jego właściciel – kontrolowana przez Nestle firma East Spring – po 10 latach chce sprzedać część swoich akcji.
Na tle okresu Polski Ludowej blado wypada okres powstawania kapitalizmu w Polsce. Dodajmy: XIX-wiecznego kapitalizmu. Rządzące Polską w minionych 25 latach ekipy skompromitowały się. Najbardziej skompromitowała się prawica, która zdegradowała Polskę i cofnęła ją o dziesiątki lat…
Oto fakty, skrzętnie przemilczane przez opanowane przez prawicę media:
Wbrew wbijanej nam do głów propagandzie, że 25 lat temu polska odzyskała niepodległość,ja byłem wolny czy gdy w NIEMCZECH stacjonowaly i nadal stacjonuja Amerykanie to były niepodległe . faktycznie w okresie restauracji XIX-wiecznego kapitalizmu utraciliśmy pod rządami prawicy i coraz bardziej tracimy swą suwerenność w wielu dziedzinach, zwłaszcza w przemyśle, transporcie, bankowości i mediach.I. Wyprzedaż i likwidacja przemysłu.
W wyniku wyprzedaży za bezcen naszego przemysłu w obce ręce, często w ręce zagranicznych konkurentów, zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych i całe gałęzie przemysłu. W rezultacie nastąpił drastyczny spadek produkcji przemysłowej. W porównaniu z najwyższym poziomem okresu Polski Ludowej produkcja wybranych przykładowo wyrobów zmalała do 2008r. następująco (nowszych danych brak):Tyle kopalń istniało w 1979 r. (mapka po lewej stronie) …a tyle funkcjonuje dziś prawa strona z prawe istniejące
wydobycie węgla kamiennego – o 58%: z 201 mln ton do 84,3 mln ton;
wydobycie siarki (w przeliczeniu na 100%) – o 85%: z 5 164 tys. do 762 tys. ton;
produkcja stali surowej – o ponad 50%: z 19,5 mln t do 9,7 mln t;
cementu – o 21%: z 21,7 mln t do 17,2 mln t;
odbiorników radiowych – o ponad 99%: z 2,8 mln szt. w 1981r. do 21,9 tys. sztuk;
obrabiarek do metali – o 21%: z 38,3 tys. szt. do 30,9 tys. szt. (a przez szereg lat było jeszcze gorzej – spadek wyniósł nawet do 71%);
ciągników rolniczych – o 91,5%: z 57,5 tys. do 4,9 tys. szt.;
obuwia z wierzchami skórzanymi – o 81%: z 72,4 mln par do 13,7 mln par;
włókien chemicznych – o 76,8%: z 256 tys. t do 59,3 tys. t.
Listę tę można by długo ciągnąć. Zapotrzebowanie na poszczególne wyroby zaspokaja się przez import, odbierając zatrudnienie i zarobek polskim pracownikom, a dając je za granicą i zadłużając kraj. Importujemy nawet węgiel. W 2008 zaimportowaliśmy 10,3 mln ton.II. Zniszczono gospodarkę morską
Flota handlowa towarowa zmniejszyła się z 247 statków o nośności 4,1 mln DWT do 123 statków o nośności 2,6 mln DWT, przy czym większość z nich pływa pod obcymi banderami: Bahamów, Cypru, KRL-D, Malty, Panamy, Vanuatu i Wysp Marshalla.
Połowy ryb morskich zmalały z 803 tys. t w 1979 r. do 430 tys. t w 1990 r. i do 124 tys. t w 2008 r., tj. o 85% w porównaniu ze szczytowym osiągnięciem i o 71% w stosunku do 1990 r.
Stocznie budujące statki – nasza duma i chluba – upadły, z wyjątkiem gdańskiej „kolebki”, która dogorywa. Wraz z ich upadkiem upadło bądź upadnie półtora tysiąca kooperantów stoczni w całym kraju.III. Pogorszyła się sytuacja na wsi
W wyniku błędnej polityki rolnej prawicy katastrofalnie zmniejszyły się w Trzeciej RP dochody rolników indywidualnych w porównaniu z 1989 rokiem. Jak podawał prof. Jan Główczyk, już w 1990 r. były one niemal o połowę niższe (ściśle o 48,3%), a w 2000 r. prawie o trzy czwarte niższe (dokładnie o 72,8%) niż w 1989 r. Tę katastrofalną sytuację złagodziły dopiero dotacje z Unii Europejskiej. Ale pod względem wielkości produkcji trwa nadal upadek. Przykłady:
Ilość bydła zmniejszyła się o 54%: z 12,6 do 5,8 mln szt., w tym krów o 53%: z 6,0 do 2,8 mln.
Trzoda chlewna zmalała o 37%: z 21,3 mln szt. do 13,5 mln obecnie.
Produkcja mleka krowiego zmniejszyła się o 24%: z 16,0 mld l do 12,1 mld l.
Dodajmy jeszcze likwidację Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1990 roku gospodarstwa państwowe posiadały 3.459 tys. ha użytków rolnych, tj. przeszło 18 proc. ogółu użytków rolnych w kraju, a ich produkcja to m.in. 21 proc. krajowych zbiorów zbóż, globalna zaś produkcja rolnicza stanowiła przeszło 18 proc. globalnej produkcji rolniczej kraju. Wynik finansowy w roku gospodarczym 1981/82 wyniósł +25,5 mld zł, a w 1990 roku +6,1 mld zł. W okresie transformacji ustrojowej PGR-y zlikwidowano z przyczyn ideologicznych. W rezultacie tej likwidacji globalna produkcja rolnicza Polski w latach 1990–2000 zmniejszyła się o 12,3%. Niemal cały ten spadek produkcji rolniczej został spowodowany ubytkiem produkcji PGR-ów.IV. Upadek kolei jak po wielkim kataklizmie
Długość linii kolejowych normalnotorowych zmniejszyła się z 24,4 tys. km do 19,8 tys. km, tj. o 19%.
Zlikwidowano i likwiduje się wiele linii kolejowych, odcinając od świata znaczne obszary kraju.
Filmyhttp://www.ostrow24.tv/film/ocalic-od-zapomnienia-ruiny-fabryki-wagon
Ochttp://www.ostrow24.tv/film/ocalic-od-zapomnienia-ruiny-fabryki-wagonalić od zapomnienia – ruiny Fabryki Wagon
To tylko jeden przykład dewastacji POLSKIEGO KOLEJNNICTWA –to był i jest nadal sabotaż
Ciąg dalszy nastąpi…
#neuropa #prl #4konserwy #polska #historia #socjalizm #kapitalizm #3centryny #ekonomia #gospodarka

Powered by WPeMatico