odnośnie rzezi wołyńśkiej ,…

odnośnie rzezi wołyńśkiej , zwróciliście uwagę na jeszcze ciekawy wątek jeszcze z 1942 roku..  tj w filmie z 2014 r. o życiu i losach Henryka Józewskiego pt „Zaufany Piłsudskiego” W programie przedstawione ciekawe wskazanie w latach powojennych Henryka Józewskiego odnośnie okresu powojennego jako odmiennego od czasów zaborów (zniewolenia) oraz okresu wojennego. Henryk Józewski już w 1942 r. wskazywał na możliwość postawy Ukraińców odnośnie mieszkańców polskiego pochodzenia na Wołyniu, wskazując na takie wczesniejsze prześladowania narodowości żydowskiej oraz brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, co mogło zachęcać do podobnych czynów wobec Polaków.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #polska #gruparatowaniapoziomu