Niemiecki karabinek…

Niemiecki karabinek powtarzalny K98k – podstawowy karabinek używany przez Niemców w latach 1935 – 1945. Współcześnie stanowiący wyposażenie kompanii reprezentacyjnej Bundeswehry.

#historia #niemcy #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #wojna #bron