Na święcie Czynu Chłopskiego…

Na święcie Czynu Chłopskiego został w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza, Wileńszczyzny, Wołynia, większej części Małopolski Wschodniej i Górnego Śląska, proklamowany manifestacyjny strajk chłopski na czas od 16 do 25 sierpnia.

Strajk ten jest polityczny.

Chodzi przede wszystkim o likwidację sprawy brzeskiej, rozwiązanie ciał samorządowych i parlamentarnych, nowe, uczciwe, demokratyczne wybory, likwidację dyktatury sanacyjnej i przywrócenie pełnej praworządności. O opłacalność produkcji rolnej i chleb dla wszystkich.

Po zlekceważeniu uchwał i rezolucji tylekrotnie uchwalanych, wręczanych najwyższym czynnikom w państwie – strajk chłopski jest ostatnią legalną akcją w kierunku realizacji powyższych postulatów.

Nie jest więc strajk chłopski ani akcją w kierunku wygłodzenia miast, ani wywołania drożyzny, ale legalną walką o prawa chłopskie i korzystniejsze warunki bytu.

W strajku wzięło udział kilka milionów osób, głównie polskich chłopów. Doszło do zamieszek; policja otworzyła ogień. Według danych oficjalnych zginęło 44 chłopów (a 66 było rannych), 5 tysięcy aresztowano, 617 uwięziono, spacyfikowano 700 gospodarstw…
#historia #polska #lewica #neuropa