„Moulin Rouge”….

„Moulin Rouge”. Ilustracja z Austro – Węgierskiego magazynu „Die Muskete” ukazująca Johna Bulla (personifikacja Anglii) wsypującego pieniądze do demonicznego młyna, 11 maja 1916 roku.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #iwojnaswiatowa #malarstwo #myrmekochoria