Montana Freemen – wierność…

Montana Freemen – wierność Bogu, prawa Diabła i fałszywe czeki

Montana Freemen (Wolni Ludzie Montany) to jedna z pierwszych milicji konstytucyjnych w USA która dała wszystkim popalić. Założona w 1993 roku w Montanie organizacja sama określała się jako członkowie „ruchu chrześcijańskich patriotów”. W swoim dwudziestostronicowym manifeście stwierdzali:

– Wszystkie formy zorganizowanego rządu są bezprawne i nie mają prawa wykonywania obowiązków rutynowo przydzielanych rządom, od pobierania podatków po inspekcje budowlane. To są „Prawa czci Szatana” których zadaniem jest odciąć ludzi od praw Starego Testamentu.

– Rząd federalny jako rządzony przez Żydów nie ma żadnych podstaw do swoich działań, a ich waluta jest bezwartościowa. Z tego powodu „Montana Freemen” nie musi płacić podatków i spłacać długów w dolarach. Jedyną formą płacenia jest barter oraz fizyczne złoto i srebro.

– Z racji tego że istnienie rządu jest bezprawne, Montana Freemen mają pełne prawo do odmowy konfiskaty majątku oraz aresztować i skazać urzędników państwowych pracujących dla amerykańskiego rządu.

– Biała rasa stoi wyżej od każdej innej, w szczególności biali „chrześcijańscy” mężczyźni mają boskie prawo do bycia wolnymi. Reszta oraz kobiety są naturalnie obywatelami drugiej kategorii, do nich też wlicza się katolików i prawosławnych jako „niewiernych biblijnej prawdzie”. Żydzi jako potomkowie grzechu Kaina oraz odrzucający Jezusa nie mają żadnych praw.

– Jedynym obowiązującym prawem jest angielskie prawo zwyczajowe w naszym, chrześcijańskim rozumieniu.

Własny „Zwyczajowy Sąd Najwyższy”, oszustwa skarbowe oraz papierowy terroryzm

Jedną z czołowych postaci Montana Freemen był Rodney Skurdal, „Honorowy Sędzia Sądu Najwyższego Prawa Zwyczajowego” (sic!) który w wymiarze sprawiedliwości Montany zapisał się jako osoba prowadząca postępowania prawne we wszystkich 56 hrabstwach stanu w tym samym czasie czy doprowadził 3 wyroki skazujące za niepłacenie mandatów przed oblicze Sądu Najwyższego Montany. Ogółem to forma tzw „papierowego terroryzmu”, czyli zatkania machiny urzędniczej wnioskami o bardzo słabych podstawach prawnych, np Rodney Skudral pozwał wielebnego Jerrego Waltersa na sumę 100 miliardów dolarów zaległego zastawu o ile nie wycofa swoich słów wygłoszonych podczas wywiadu telewizyjnego. Jerry Walters naraził się mu krytykując w mediach ich ideologią jako bezpodstawną od strony wiary w wywiadzie telewizyjnym. Prokurator hrabstwa Vicki Knudsen opisywała sytuację gdy Rodney Skurdal potrafił żłożyć akt oskarżenia przeciwko „bezprawnemu naliczeniu podatku od sprzedaży” od każdego sklepu i stacji benzynowej w hrabstwie Musselshell w Montanie w efekcie zapychając jej biuro zdędną pracą i de facto sabotując pracę sądu i prokuratora którzy musieli odnieść się do każdej sprawy z osobna. Knudsen także otrzymywała anonimowe pogróżki ze strony Montana Freemen za każdą odrzuconą sprawę i w 1993 zrezygnowała z pracy bojąc się o własne życie. Najwyższy sędzia Sądu Najwyższego w Montanie, Jean A. Turnage, nazywa skargi Skurdala „nie tylko bezsensowne, ale też bezpodstawne, niepoważne, dokuczliwe i marnotrawiące ograniczony czas i zasoby tego sądu, urzędnika tego sądu oraz różnych urzędników publicznych i doradców prawnych którzy są zmuszani do radzenia sobie z nadużyciami pana Skurdala i reagować na nie.”

W lipcu 1994, Rodney Skurdal dostał zakaz sądowy na składanie oskarżenia „bez jasnej podstawy prawnej oraz nie złożonych przez zawodowego prawnika”. W tym samym roku Vicky Knudsen rezygnuje posady prokuratora hrabstwa Musselshell z racji licznych gróźb śmierci wobec niej i jej rodziny ze strony milicjantów

Szybko zrobili z tego maszynkę do robienia pieniędzy, składając fałszywe zastawy przeciwko posiadaczom nieruchomości w Montanie, rządowi Montany czy rządowi federalnemu. Zanim banki zorientowały się że dokumenty zastawu na określoną były fałszywe Montana Freemen miało okienko czasowe na wyplacanie znacznych sum pieniędzy z banku. Dodatkowo byli świetni w składaniu fałszywych czeków na znaczne sumy pieniędzy, Prezes jednego z banków poinformował, że w ciągu 18 miesięcy jego bank otrzymał od dwóch do pięciu skarg tygodniowo w sprawie czeków wystawianych przez członków Montana Freemen. Za procederem stał LeRoy Schweitzer, jeden z liderów milicji.

Na zdjęciu Russel Landers, jeden z członków Montana Freemen w więzieniu federalnym
#usa #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #rebelhistory