Mirki czy przypadkiem #1970…

Mirki czy przypadkiem #1970 to nie wprost ingerecja i zagrywka radziecka po układzie granicznym 7 grudnia..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_PRL-RFN

proste nie było dla nich korzystne wiadomo, mieli Jaruzela, nie musieli wciskać kitu o zewnętrznej pomocy, mniejszym źle, itd to podpuścili Tow. Wiesława z podwyżką, on jako sknera od razu łyknął i poszło..

żeby tylko dał jeszcze rozkaz do strzelania.. i cześć..

co pokazuje wyjątkowy cynizm Gierka, który jako przeciwieństwo porzednika miał rozmawiać z ludzmi niby..

Do tego ograli Ruscy Zachód, po tym układzie granicznym, bo dali kredyciki na g..ną gospodarkę polsko-radziecką wysysaną przez Moskwę..

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #polska