Minął 1 Maja… Czyż nie…

Minął 1 Maja…

Czyż nie żydo-katolickiemu Kościołowi i Żydom zawdzięczamy rzeczywistość IIIŻydo-RP/Polin -?

Tekst z 2008r., istniał na stronie: http://www.propolonia.pl/

Tekst okazjonalny – minął 1 Maja, już cztery lata w UE (jest znacznie gorzej, bo już 14 lat trwamy w tym żydowsko-Kościelnym potworku)

Szanowni Państwo, minął 1 Maja, czwarta rocznica wejścia Polski do UE. Nie było hucznych obchodów tej rocznicy, więc uczcijmy ją domową zgadywanką przy grillu i niestety, już przy nieodłącznym piwie. Niech każdy z uczestników zabawy spróbuje wymienić 5 (pięć) różnych przemysłowych, wysokoprzetworzonych polskich produktów, które są oparte na polskiej konstrukcji, na polskiej technologii wykonania i są wyprodukowane przez przedsiębiorstwo z polskim kapitałem. Wiem, jestem złośliwy, bo chyba nikt nie wymieni 5 (pięciu) wysokoprzetworzonych polskich produktów, sam miałbym pewne trudności.

Obecny rząd przygotował program prywatyzacji, czyli wyprzedaży obcemu kapitałowi (później ewentualnej likwidacji konkurencji) ostatnich ok. 740 przedsiębiorstw państwowych. Dobiega, więc końca program całkowitego pozbawienia Narodu Polskiego przynoszącego dochód majątku, który Naród wypracował w latach 1918-39 i 1945-89.

Wcześniej zlikwidowano wiodące Biura Projektów, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe, Ośrodki Doradztwa Technicznego, Zakłady Doświadczalne, niemal wszystkie ośrodki oryginalnej polskiej myśli naukowej, technicznej, medycznej i rolniczej (materiały branżowe GUS 1990-2002, Warszawa – czyli przed wejściem do UE).

Od 1995 r. systematycznie rośnie w Polsce ujemne saldo Produktu Narodowego Brutto (Mały Rocznik Statystyczny GUS 2007 r. str. 461) – tzn. więcej konsumujemy niż wytwarzamy.

Całkowite zadłużenie (dług zagraniczny + dług publiczny) państwa polskiego (więc nas, obywateli, bo to my musimy spłacać w formie podatków wszelkie zobowiązania) przekracza znacznie jeden bilion złotych, tzn. przekracza roczną wielkość PKB i systematycznie się zwiększa.

Dziś np. importujemy do Polski piach i żwir oraz za 45 mln $, guziki do szytych u nas ubrań (Mały Rocznik Statystyczny), a więc wytwarzanie czegokolwiek w Polsce staje się nieopłacalne – powoduje zadłużenie.

Trzeba postawić pytanie: dlaczego, tak bardzo ważne jest posiadanie własnego majątku narodowego i rozwój wytwórczości w kraju w możliwie wszystkich dziedzinach produkcji? Odpowiedź jest prosta. Kraj, który wyzbywa się majątku narodowego łącznie z dochodami, jakie przynosił on gospodarce narodowej i zaprzestaje produkcji nawet prostych wyrobów (a tak dzieje się właśnie w Polsce) przestaje brać udział w międzynarodowej wymianie handlowej. Możliwości importowe i możliwości spłaty wcześniejszych zobowiązań kredytowych systematycznie maleją (dążą do zera). Ustaje również wymiana (zakupy) towarów i usług przy użyciu środków wymiany (pieniędzy) między obywatelami wewnątrz kraju, ponieważ tych towarów i usług jest coraz mniej. Jeżeli tendencja do wyzbywania się majątku narodowego i do ograniczania rodzimej produkcji jest stała, to takie państwo i jego naród skazani są na samozagładę.

Czyż Polska nie kroczy obecnie tą drogą?

Apologeci unijnej integracji niech odpowiedzą sobie na pytanie: jaki jest prawdziwy sens i cel integracji w ramach, której zamiast wyrównywania poziomów gospodarek i poziomów życia społeczeństw pozbawiono Polaków majątku produkcyjnego, systemu bankowego, handlu, zlikwidowano szkolnictwo zawodowe, obniżany jest poziom kształcenia, wymuszane jest ograniczenie produkcji rolnej (unijne limity dla polskiego rolnictwa)?

Stajemy się tylko tanią, coraz słabiej wykształconą (marketing, zarządzanie itp. to nie wykształcenie) najemną siłą roboczą dla zagranicznych koncernów.

Stałego zajęcia nie ma 52% obywateli w wieku produkcyjnym („O lepszą Polskę” – http://www.plp.info.pl/).

W każdych wyborach wybieramy przeciw sobie, przecież za obecny stan gospodarczy kraju ponoszą odpowiedzialność wszystkie kolejne rządy po 1989 r. (właściwie po 1980 r.).
W ostatnich wyborach wyrzuciliśmy z sejmu jedyne partie, których elektorat był przeciwny żydowskim rządom i wasalizacji kraju względem syjonistycznego Zachodu. Oczywiście ani LPR nie była ideałem partii narodowej – była zinfiltrowana przez żydostwo, ani Samoobrona nie była ideałem partii ludowej, ale były to jedyne partie identyfikujące się z interesem Polskiego Narodu.
Wcześniejsze wybory zorganizowano wyłącznie w celu wyeliminowania tych partii z sejmu. Taki plan przedstawił J. Kaczyński w Fundacji Batorego (http://www.batory.org.pl/upload/jkaczynski.pdf)*, a wspomagały go w tym wszystkie media od GW Michnika, po RM o. Dyrektora.
Wszystkie te media grają przeciw nam, przeciwko Narodowi i jeśli uparcie nie będziemy tego zauważać, to nasz polski chocholi taniec będzie trwał, a nam zostanie przyśpiewka z „Wesela” S. Wyspiańskiego:

„Miałeś chamie złoty róg,
miałeś czapkę z piór:
czapkę wicher niesie,
róg huka po lesie,
ostał ci się ino sznur.”

Dariusz Kosiur

#polska #ekonomia #gospodarka #historia #prl #iiirp #neuropa #4konserwy #3centryny #2kuce #publicystyka #socdem