@MieczChodkiewicza: Stosunki…

@MieczChodkiewicza: Stosunki polsko-ukraińskie są bardzo złożone, stąd Stany Zjednoczone podejmują wysiłki na rzecz ich poprawy, w kontekście sytuacji niebezpiecznej nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu – twierdzi konsul USA Thomas Zia. I już wiadomo skąd ta uległość w stosunku do Ukrainy ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) #polska #polityka #usa #historia #ukraina