Matka żegna syna, który…

Matka żegna syna, który niebawem dołączy do partyzantów, ZSSR 1942 rok.

„M. Nikolaevna, a Russian member of a kolkhoz (collective farm), bids goodbye to her son Ivan before he joins the partisans. Pskov, Soviet Union. March 1942”

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #iiwojnaswiatowa #myrmekochoria