Ma ktoś może jakieś…

Ma ktoś może jakieś opracowania na temat czerwonych brygad lub pdfa o organizacjach terrorystycznych XX wieku, w którym znajdę opis Czerwonych Brygad?

#historia #terroryzm #wlochy