Łódź międzywojenna – Zespół…

Łódź międzywojenna – Zespół budynków dla robotników przy Podmiejskiej 16

Niebywały rozwój Łodzi w drugiej połowie wieku XIX, niestety odbijał się fatalnie na sytuacji mieszkaniowej ludności, szczególnie słabiej uposażonej. Miasto już w latach 40. XIX wieku miało poważne problemy w tej dziedzinie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości problem tej był dalej jednym z poważniejszych.

Miasto w 1931 r. posiadało nieco ponad 60% mieszkań jednoizbowych, w których mieszkało 60% ludności miasta. Średnio na jedną izbę przypadały 4 osoby. Sytuacja więc była fatalna, a na uwadze też trzeba mieć fakt, że liczba mieszkańców wzrastała. Przybywające do Łodzi osoby to głównie osoby słabiej uposażone, ludność wiejska i robotnicy szukający w mieście stałego zatrudnienia.

Miasto aktywnie wspierało budownictwo mieszkaniowe, szczególnie w czasie dobrej koniunktury gospodarczej. Pod koniec lat 20. środki finansowe przeznaczono m.in. na pomoc dla robotników. Powołane Towarzystwo Budowy Domów dla Niższych Pracowników Zarządu Miejskiego przystąpiło do realizacji ciekawego projektu przy ulicy Podmiejskiej 16, obecnie jest to ulica Słowackiego.

Charakterystyczne budynki wielorodzinne zostały zaprojektowane przez Juliana Lisieckiego. Wybudowane z przeznaczeniem dla robotników posiadały mieszkania jedno i dwupokojowe Jest to jeden z mniej znanych przykładów budownictwa typowo mieszkaniowego międzywojennej Łodzi. Niestety te dwa bloki były jedynie kroplą w morzu potrzeb.

Niżej fotografia z lat 30 i widok współczesny.

#lodz #historialodzi #historia #architektura #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu