Liczba miast i osad miejskich…

Liczba miast i osad miejskich w województwie kijowskim Rzeczpospolitej w l. 1569-1628. Wykres pokazujący ogrom wykonanej pracy kolonizacyjnej

#ukraina #historia