Lekkie, 2-osobowe, francuskie…

Lekkie, 2-osobowe, francuskie czołgi Hotchkiss H-35 w służbie niemieckiej armii. #historiawpigulce- tag do obserwowania

Zdjęcie wykonano w lutym 1941 roku. We francuskiej służbie służyły jako wsparcie piechoty i kawalerii, a w niemieckiej (po kapitulacji Francji i zdobyciu około 600 sztuk) jako sprzęt szkoleniowy bądź na użycie sił okupacyjnych. Poza tym Niemcy modyfikowali niektóre czołgi na różnego rodzaju hybrydy np. działa samobieżne z haubicami 105 mm oraz armatami ppanc. 75 mm. Jedenaście z nich wyposażono nawet w pociski rakietowe 280 lub 320 mm. Zdarzało się, że ten model czołgu służył bezpośrednio na froncie, ale były to wyjątkowe przypadki. Był to najczęściej używany czołg francuski przez Niemców.
Tweet: https://twitter.com/Historiapigulka/status/1293112941756252160
#historiawpigulce #historia #iiwojnaswiatowa #francja