Łęczyńskie nagrobki…

Łęczyńskie nagrobki potrzebują pomocy

To co widzicie na poniższym obrazku to stan w jakim znajdują się nagrobki w pobliżu łęczyńskiej synagogi. Dzięki pomocy osób z Lublina mamy ogromną szansę wreszcie coś z tym zrobić.

W dniach 16-18 września organizujemy akcję porządkowania terenu wokół  łęczyńskiej synagogi.

Prace obejmować będą usunięcie zbędnej roślinności oraz dokumentację i zabezpieczenie składowanych tu żydowskich nagrobków. Chcemy poprawić estetykę otoczenia synagogi oraz odczytać z nagrobków imiona dawnych mieszkańców miasta.

Przestrzeń wyłożona zostanie agrowłókniną i wysypana gresem tak, by efekty prac były trwałe.

Jeśli was interesują jak będą wyglądały efekty naszej pracy to mogę was zawołać i pokazać jak zmieni się otoczenie.

#historia #lublin #leczna #ciekawostki #renowacja #zabytki #zydzi #kultura #architektura