Ktoś wie ile języków znał…

Ktoś wie ile języków znał Piłsudski? Na pewno wiadomo, że znał język rosyjski bo czytywał rosyjskich pisarzy. Z relacji spotyka się też informacje, że znał litewski i białoruski. Zważywszy, że w młodości przebywał tyle za granicą wydaje mi się też naturalne, że musiał porozumiewać się po angielsku i francusku.

#historia