„Królestwo polskie to: 1. Raj…

„Królestwo polskie to: 1. Raj dla Żydów, piekło dla chłopów, czyściec dla mieszczan, panowanie dworzan, 2. pomieszanie ról, zbytek kobiet, włóczęga po jarmarkach, kopalnia złota dla przybłędów, 3. powolny ucisk kleru, oszukaństwo ewangelików, swoboda marnotrawców, 4. zwady heretyków, nierząd obyczajów, częstowanie pijaków, 5. ustawiczne wałęsanie się, natrętna gościna, prawa naruszanie, brak troski o przyszłość, 6. ujawnianie obrad, niedbałość o nabyte, praw zmienność – co widzi każdy naród”.
~~ Paskwiliusze na królewskim weselu podrzucone (1606)
#polska #historia #literatura