„Królestwo Polskie jest…

„Królestwo Polskie jest to: Raj dla Żydów. Piekło dla Chłopów, Czyściec dla Mieszczan…”

#duda #zydzi #izrael #polin #historia #polityka #antypolonizm