Komunizm ustrojem powszechnej…

Komunizm ustrojem powszechnej szczęśliwości

W latach 1971-1975 w PRL spożycie indywidualne napojów alkoholowych rosło szybciej niż dochody realne, wzrastając przeciętnie o 70 %. W roku 1965 konsumpcja alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 3,8 l czystego spirytusu. W 1969 r. już 5,5 l. Wreszcie, w roku 1975 spożycie alkoholu w przeliczeniu na czysty spirytus wyniosło 8 l na głowę. Jest to liczba dziewięciokrotnie wyższa niż przed drugą wojną światową, co jednoznacznie przesądza o przewadze ustroju komunistycznego nad zgniłym kapitalizmem, przynajmniej w tej kwestii.

#historia #komunizm #neuropa #ekonomia #gospodarka #bekazlewactwa