Kobiety zbierają mięso z…

Kobiety zbierają mięso z resztek konia podczas oblężenia Stalingradu, 1941 rok.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #iiwojnaswiatowa #myrmekochoria