Kłamali, że będą walczyć z…

Kłamali, że będą walczyć z Niemcami. Sowiecki nóż w plecy – Andrzej Owsiński cz. 1. Świadkowie Epoki

Nagranie zrealizowane przez INSTYTUT PILECKIEGO w ramach projektu ŚWIADKOWIE EPOKI.

Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5857151/klamali-ze-beda-walczyc-z-niemcami-sowiecki-noz-w-plecy-andrzej-owsinski-cz-1/

pokaż spoiler Andrzej Owsiński (ur. 1919), przed wojną mieszkał w Pińsku na Kresach Wschodnich II RP. We wrześniu 1939 wyszedł z miasta i natrafił na przypadkowy oddział polskiego wojska, który ostrzelał polskie samoloty „Łosie”. Kiedy zwrócił im uwagę, że strzelali do swoich, został aresztowany jako niemiecki szpieg. Dopiero przybyły na miejsce później doświadczony oficer potwierdził, że to były polskie samoloty i p. Andrzej uniknął kłopotów. 17 września 1939 na teren Polski weszła Armia Czerwona, która okłamywała Polaków, że będzie im pomagać w walce z Niemcami. Jednocześnie Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi podburzała miejscowych chłopów (tzw. „polesiuków”), którzy szykowali się do rewolucji i grabieży. Sprytna zagrywka burmistrza Pińska i starosty pińskiego sprawiła, że te niepokoje zostały zażegnane. Andrzej Owsiński uciekał jednak z Pińska, gdzie wkraczała już Armia Czerwona. Mimo tego został aresztowany, a wszystkich wziętych do niewoli Sowieci przetransportowali do Brześcia nad Bugiem. Obiecali wolność i „komunistyczny raj”, ale Andrzej Owsiński z kolegami nie wierzył w te obietnice i postanowił uciec. Okazało się, że wszyscy więźniowie z Brześcia zostali wywiezieni w nieznanym kierunku. Andrzej Owsiński wrócił do Pińska, ale razem z wujem postanowili uciekać na zachód, w obawie przed sowieckimi represjami. Wuj wyjechał do Białegostoku, a Andrzej Owsiński znalazł się w Warszawie.

#historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #iiwojnaswiatowa #polska #2wojnaswiatowa