KIEDY I SKĄD CELTOWIE…

KIEDY I SKĄD CELTOWIE PRZYBYLI DO POLSKI?

(całość dostępna w #az77: LINK DO SKLEPU⬅️)

Temat początków kultury lateńskiej na Śląsku należy do zagadnień niezwykle rzadko podejmowanych w polskiej literaturze archeologicznej. Jest to o tyle dziwne, iż mamy w tym wypadku bardzo atrakcyjne naukowo zagadnienie – pierwszy na ziemiach współczesnej Polski epizod istnienia zwartego osadnictwa ludności (nie licząc epizodycznej obecności Kimmerów czy Scytów), którą możemy identyfikować z konkretnym etnosem, znanym z antycznych źródeł pisanych. Co więcej, wydaje się słuszne, że wydarzenie to jest pośrednio związane z odnotowaną w źródłach historycznych wędrówką celtyckich plemion na tereny Italii oraz na tereny Środkowej Europy.

Biorąc pod uwagę liczne dane archeologiczne z tego terenu, wspomniany moment dziejowy interpretuje się jako pierwszą wzmiankę źródła pisanego, odnoszącą się także do terytorium współczesnej Polski. Wydaje się, że przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w generalnym braku odpowiedniej wiedzy dotyczącej dosyć trudno uchwytnego zjawiska, które pomimo swego incydentalnego charakteru miało bardzo ważny wpływ na rozwój wszystkich prehistorycznych społeczności zamieszkujących dorzecze Odry i Wisły w owym czasie.

Nasz naczelny, redakcyjny, celtycki wódz dr Przemysław Dulęba z Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny przybliża Wam wiedzę na temat tych niesamowitych społeczności. Co Wy uważacie na ten temat? Jak możemy wytłumaczyć fakt, że znaleziska z Dolnego Śląska są starsze niż te z Moraw, na których to wedle dotychczasowych teorii Celtowie mieliby mieszkać najpierw?

Na zdjęciu: badania wykopaliskowe w Samborowicach w 2019 roku. W większym z wykopów widoczne negatywy obiektów – najprawdopodobniej celtyckich ziemianek (fot. Z. Opielowska-Nowak)

#ciekawostkihistoryczne #celtowie #prehistoria #archeologia #polska #nauka #historia #slask #samborowice #barbarzyncy #az77