Wielu z nas nie przyjmuje do…

Wielu z nas nie przyjmuje do wiadomości, że USA, światowa potęga militarna, chyli się ku upadkowi. To po prostu nie możliwe. A jednak …
Przykład naszej RP, najpotężniejszego państwa średniowiecznej Europy, którego apogeum stanowiła zwycięska bitwa pod Grunwaldem 1410r., w której stawiliśmy czoła Zachodniej chrześcijańskiej Europie rozbijając w pył jej rycerstwo, uniemożliwiając tym samym krwawy i grabieżczy pochód, błogosławiony przez chrześcijański Rzym, na Wschód, jest jak najbardziej uprawniony.
Zasadniczy upadek RP trwał mniej więcej 200 lat na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku. Można wyróżnić trzy główne czynniki, które ten upadek spowodowały:
1. dominująca polityczna rola Kościoła (także ogromne podatki ściągane z polskiego społeczeństwa na jego rzecz),
2. przejęcie całego życia gospodarczego Polski przez Żydów,
3. skorumpowanie elit władzy (magnaterii).System żydowskiego kapitalizmu – pasożytowanie na organizmie narodu i państwa – jest genetycznie niewydolny i po prostu musi upaść.
Jest faktem, że USA są nadal potęgą militarną i zagrożeniem dla suwerenności państw.
Ale gwoli przypomnienia, sławetna polska husaria, jak niemal cała polska armia, która rozprawiła się z turecką nawałą pod Wiedniem w 1683r. zniknęła prawie całkowicie jeszcze za życia króla Jana III Sobieskiego (zmarł w 1696r.) – tak upadało najpotężniejsze państwo Europy, a jak wspomniałem wyżej, ten upadek trwał ok. 200 lat.
Funkcjonowanie na Zachodzie obecnego systemu finansowego, który znajduje się pod całkowitą kontrolą Żydów (Międzynarodowego Żyda – MŻ), niszczy wszystkie gospodarki Zachodu (pieniądz od dawna nie pełni zgodnej z ekonomią służebnej funkcji w gospodarce – przestał służyć społecznej wymianie produktami pracy, co eliminuje jakikolwiek rozwój).
Żydowska (USA) ekspansja na Europę rozpoczęta w latach 1960. jest właśnie rezultatem rozpoczynającego się wtedy permanentnego kryzysu żydowskiego kapitalizmu – pojawił się postępujący realny spadek dochodów ludności USA, potem całego Zachodu. I nie jest to kryzys, który można rozwiązać w warunkach żydowskiego kapitalizmu, ponieważ rozwiązanie, czyli przywrócenie zasad ekonomii w gospodarce, a główną zasadą jest przywrócenie państwowego systemu obiegu pieniądza, spowoduje utratę władzy i bogactw żydowskiej finansjery. Tu znajdują się właśnie prawdziwe przyczyny ekspansji żydowskiego (USA) imperializmu – „ucieczka do przodu”, czyli nowe podboje. Ale w rzeczywistości jest to tylko przedłużanie agonii.
Po doprowadzeniu do upadku Polski Żydzi zaczęli uciekać w wieku XVIII do Wlk.Brytani, do Niemiec. Dokąd mieliby uciec z USA, z Wlk.Brytanii, z UE?
Oczywiście, z powodów biologicznych wielu z nas nie doczeka oficjalnego upadku USA, czyli wycofania się USA z Europy (choć kandydat na prezydenta, D.Trump, już o tym mówi i być może za 4 lata taki proces się rozpocznie – a w tym czasie może zdążą jeszcze podpalić Europę Wschodnią). Ale nie jest już takie oczywiste, że nie doczekamy upadku żydo-reżimu IIIRP.
Żeby wykazać, że upadek żydowskiego kapitalizmu, a więc i jego głównego rozsadnika, jakim są rządzone przez Żydów USA, jest zjawiskiem realnym, trwałym i postępującym, posłużę się prostym przykładem z dziedziny motoryzacji, który winien być dla wszystkich bardziej zrozumiały niż ekonomiczne dysertacje.Z powyższych diagramów wynika jednoznacznie, że coraz większa ilość i coraz starszych samochodów zarejestrowanych w Polsce jest rezultatem systematycznego pogarszania się sytuacji materialnej Polaków. I chyba nikt temu nie zaprzeczy -?A jak jest w USA?
Jak podaje firma Polk, w połowie lat 90. średni wiek samochodu osobowego w USA wynosił ok. 8,4 roku. W 1999 roku przekroczył 9 lat, a w 2005 – 10 lat. Po kolejnej pięciolatce osiągnął 11 lat i nadal rośnie. Dane za rok 2011 wynoszą 11,1, za rok 2012 – 11,4 – raport The Detroit Free Press. – http://moto.wp.pl/
To jest średni wiek samochodu, ale to oznacza, że rośnie szybko liczba posiadaczy jeżdżących coraz starszymi autami – sytuacja w USA jest podobna do tej z kolorowego diagramu, 50% aut w USA jest w wieku ok. 15 lat. Czy wniosek o zamożności obywateli USA nie będzie więc identyczny jak w przypadku Polski?
Dla porównania:
w Unii Europejskiej średni wiek samochodu w 2014r. to ok. 8,3 roku. – http://magazynauto.interia.pl/
.
Oczywiście proces zubażania Europejczyków postępuje także. Ale tu warto zwrócić uwagę, że mimo to poziom zamożności Europejczyków jest jednak wyższy niż ludności USA (średni wiek pojazdu niższy w Europie) – w latach 1950. było odwrotnie!, Amerykanom żyło się lepiej. Nasuwają się dalsze wnioski. UE – projekt żydowskiej finansjery anglosaskiej (powstał już w 1913r.) okazał się niewystarczający dla ratowania żydowskiego kapitalizmu, czyli jego głównych beneficjentów – MŻ. Stąd konieczność jego uzupełnienia o umowę TTIP, do podpisania której MŻ chce zmusić Europę.
.Powrót do niewolnictwa – USA wzorem dla bratnich żydo-reżimów
Zastanawiające, że poniższy tekst ukazał się w największej żydowskiej gadzinówce, choć oczywiście autor nie wyjaśnia przyczyn ekonomicznego regresu USA – w jednym zdaniu wskazuje tylko na winę rządu USA, którego rzeczywista rola w kreowaniu polityki gospodarczej jest dokładnie taka sama jak żydo-rządów w IIIŻydo-RP, czyli żadna i sprowadza się jedynie do zadłużania państwa w prywatnych żydowskich bankach.
#4konserwy #usa #ameryka #polska #geopolityka #neuropa #3centryny #historia #publicystyka
Dariusz Kosiur

Powered by WPeMatico

Cesarz Franciszek Józef I Z…

Cesarz Franciszek Józef I
Z Bożej Łaski cesarz Austrii,
apostolski król Węgier,
król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii,
król Jerozolimy etc, etc…
arcyksiążę Austrii,
wielki książę Toskanii i Krakowa,
książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny,
wielki książę Siedmiogrodu,
margrabia Moraw,
książę Górnego i Dolnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, Oświęcimia i Zatora,
Cieszyna, Frulii, Raguzy i Zadaru,
uksiążęcony hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Gorycji i Gradiszki,
książę Trydentu i Brixen,
margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii,
hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenbergu,
pan Triestu, Cattaro i Marchii Słoweńskiej,
wielki wojewoda województwa Serbii, etc, etc, …
#historia #pokolorowane #rekonstrukcjakolorem #ciekawostkihistoryczne #brusilow12

Powered by WPeMatico

#historia #adolfhitler…

#historia #adolfhitler #ocieplaniewizerunkuadolfahitlera #nazizm #narodowysocjalizm „Głęboko poruszony wiadomością o zgonie Marszałka Piłsudskiego wyrażam Waszej Ekscelencji i rządowi polskiemu najszczersze wyrazy współczucia moje i rządu Rzeszy. Polska traci w powołanym do wieczności Marszałku twórcę swego nowego państwa i swego najwierniejszego Syna. Wraz z narodem polskim również naród niemiecki obchodzi żałobę z powodu śmierci tego wielkiego Patrioty, który przez swą pełną zrozumienia współpracę z Niemcami oddał nie tylko wielką usługę naszym krajom, ale przyczynił się ponadto w sposób jak najbardziej wartościowy do uspokojenia Europy.”
Do żony Piłsudskiego, Aleksandry Piłsudskiej, Hitler napisał: „Smutna wiadomość o zgonie Pani małżonka, jego ekscelencji Marszałka Piłsudskiego, dotknęła mnie bardzo boleśnie. Wielce szanowna, czcigodna Pani oraz Jej Rodzina zechce przyjąć wyrazy mojego głębokiego współczucia. Postać Zmarłego zachowam w swojej wdzięcznej pamięci.”
Po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa 6 września 1939 r., na rozkaz Hitlera niemiecki dowódca gen. Werner Kienitz udał się na Wawel i złożył wieniec u grobu marszałka Piłsudskiego w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów[15]; zaś przed kryptą została wystawiona niemiecka warta honorowa.

Powered by WPeMatico

497 lat temu Kopernik obronił…

497 lat temu Kopernik obronił olsztyński zamek przed najazdem Krzyżaków. Był 26 stycznia 1521-go roku. Była to wielka bitwa, a może jednak mała potyczka? Co naprawdę Olsztyn zawdzięcza Kopernikowi jako administratorowi?
Zacznijmy od tego, co działo się rok wcześniej. Wielki Mistrz Krzyżacki okupował wówczas Braniewo. Mikołaj Kopernik starał się prowadzić z nim pertraktacje. Niestety, na próżno. Wojska krzyżackie posuwały się na przód i zdobywało miasto po mieście. Pozostali kanonicy warmińscy, do których należał przecież Kopernik, z przerażeniem rozpierzchli się na wszystkie strony. Niektórzy pojechali do Gdańska, inni do Elbląga. Kilku znalazło schronienie na zamku administratora w Olsztynie. Mikołaj Kopernik podjął ważną decyzję. Zdecydował się bronić miasta. W tym celu naprawił warowne mury i pośpiesznie gromadził amunicję. Z Elbląga zamówił hakownice, żywność, ołów do kul, sól i papier.
W związku z tym, że Olsztyn – w przeciwieństwie do innych miast Warmii – był całkiem dobrze strzeżony, kapituła przywiozła na zamek skarbiec z katedry, a w nim cenne dokumenty, które Kopernik dokładnie skatalogował. Badacze twierdzą, że to kolejny dowód jego gospodarności, a także zamiłowania do porządku.
Źródła historyczne podają, że załoga zamku składała się ze stu zaciężnych polskich pod dowództwem rotmistrza Pawła Dołuskiego. 19 października 1520 roku Krzyżacy oblegli Lidzbark Warmiński, a 15 listopada zajęli Dobre Miasto. W tej sytuacji Olsztynowi nie mógł udzielić pomocy oddział wojsk polskich pod dowództwem Jakuba Sęcygniewskiego, który stacjonował wtedy w oblężonym przez zakonnych Lidzbarku.
Kanonicy postanowili zwrócić się z prośbą o pomoc do króla polskiego Zygmunta I Starego. W tym celu 16 listopada wystosowali błagalny list. Pokornie błagamy Wasz Święty Majestat, aby raczył nam jak najśpieszniej przyjść z pomocą i wesprzeć skutecznie. Pragniemy bowiem czynić to, co przystoi ludziom szlachetnym i uczciwym oraz bez reszty oddanym Waszemu Majestatowi, nawet jeśliby przyszło nam zginąć.
List w imieniu kapituły po łacinie napisał Kopernik. Jednak prośba nigdy nie dotarła do adresata, bo została przejęta przez Krzyżaków. Na szczęście król inną drogą dowiedział się o zagrożeniu, które czyhało na główną twierdzę południowej Warmii. Dlatego pod koniec listopada nadesłał posiłki. Z odsieczą przyszedł Henryk Peryka z Janowic, a zanim stu zbrojnych.
Jak podkreślają historycy, mimo dobrego zabezpieczenia zamku, kanonicy nie czuli się bezpiecznie i opuścili Olsztyn. Na stanowisku pozostał tylko Kopernik i kanonik Henryk Snellenberg. Wkrótce nadeszły nowe posiłki królewskie. Ich zadaniem było z kolei śledzenie ruchów wojsk zakonnych.
Stanęło na tym, że Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern wezwał zamek i miasto Olsztyn do kapitulacji. Groził zarządcom, że jeśli odmówią, to on będzie zmuszony go zniszczyć. Polscy dowódcy i administrator Kopernik wykazali się jednak nie lada odwagą i odrzucili wezwanie Albrechta. Pod Dobre Miasto wysłali nawet zbrojnych, którzy wygrali potyczkę i wzięli do niewoli kilku jeńców. Historycy podkreślają, że to utwierdziło Mistrza Zakonu Krzyżackiego w przekonaniu, że warmiński Olsztyn wcale nie ma zamiaru się poddać. Dlatego wojska zakonne przeszły obok Olsztyna i skierowały się na Lubawę, Brodnicę, a następnie na Mazowsze.
Załoga zamku poczuła się pewnie. Można powiedzieć, że nawet odważnie. Podjęto decyzję o wysłaniu grupy jeźdźców pod Dobre Miasto po żywność. Dobre Miasto było oczywiście pod kontrolą Krzyżaków. Natomiast oddział krzyżacki, pod dowództwem Wilhelma von Schaumburga wyprawił się na Olsztyn z zamiarem odebrania zabranego bydła. Rozbili kilku polskich konnych i tu zaczyna się właściwa historia o ataku na olsztyński zamek. Podnieconym tym zwycięstwem Wilhelm postanowił sforsować bramę zamku. Krzyżaccy żołnierze wyłamali furtę młyńską, ale – w związku z tym, że nie mieli drabin – nie potrafili wspiąć się na mury. Olsztyn obronił się.
Warmia nie wyszła jednak z wojny polsko-krzyżackiej cała i zdrowa. Wiele wsi zostało doszczętnie zniszczonych, część miast spalonych. A jak to wszystko się skończyło? Nowy cesarz rzymski Karol V Habsburg wezwał do natychmiastowego działań wojennych. W obliczu nowego wspólnego wroga, najazdu Turków na Węgry podpisano rozejm. 5 kwietnia 1521 roku. Tymczasem cztery lata później doszło już do hołdu pruskiego.
Historycy wskazują, że do prawdziwego oblężenia olsztyńskiego zamku nigdy nie doszło. Nie umniejsza to jednak roli Mikołaja Kopernika. Fakt, że miasto pozostało nieodpartym, nastąpiło przecież jedynie na skutek starannych przygotowań, które pojął astronom – w tym przypadku występujący w roli administratora dóbr kapitulnych. Mikołaju, udowodniłeś, że bitwę można wygrać nawet piórem.
opracowanie własne na podstawie:
[1] Achremczyk S., Warmia, OBN, Olsztyn 2013
[2] Szorc A., Mikołaj Kopernik – kanonik warmiński, OBN, Olsztyn 2013
[3] Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, ALMA-PRESS, Warszawa, 2008
Felieton dźwiękowy dostępny jest tutaj: https://ro.com.pl/wielka-bitwa-czy-zwykla-potyczka-497-lat-temu-kopernik-obronil-olsztynski-zamek/01374498
Poniżej malunek z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przedstawiający Mikołaja Kopernika jako administratora dóbr kapitulnych w komornictwie olsztyńskim.
#olsztyn #warmia #kopernik #astronomia #historia #renesans #gruparatowaniapoziomu

Powered by WPeMatico

Na zdjęciu Sun Yaonting,…

Na zdjęciu Sun Yaonting, najdłużej żyjący pałacowy eunuch cesarskich Chin. Zmarł w 1996 roku, przeżył zatem cesarstwo o 84 lata. Pomimo okaleczenia, nigdy nie przestał żałować, że cesarza już nie ma. Do komunistycznych Chin miał też osobiste pretensje – podczas Rewolucji Kulturalnej towarzysza Mao młodzi fanatycy zniszczyli mu pao – małą skrzyneczkę ze zmumifikowanymi genitaliami. Każdy chiński eunuch powinien być pogrzebany razem ze swoim pao, aby według ludowych wierzeń odrodzić się jako pełen mężczyzna.
Kilka tysięcy lat trwania cesarstwa w Chinach to także jednocześnie historia służących cesarstwu eunuchów. Okaleczonych mężczyzn zatrudniała masowo administracja państwowa, a w charakterze osobistych służących – także arystokracja. Dlaczego zatrudniano kastratów? Rządowi (i arystokratom) zależało na tym, aby służbę pełnili ludzie nie mogący mieć dzieci. Miało ograniczać korupcję i minimalizować spiski. Kalkulacje te nieraz były błędne, gdyż eunuchowie niekiedy przejmowali stery w państwie. Nieuczciwość eunuchów była w Chinach legendarna i przysłowiowa, ale można tu się doszukiwać czarnego PR ze strony piszących kroniki Mandarynów – osobnej warstwy dziedzicznej arystokracji urzędniczej. Należy zaznaczyć, że do wielkiego znaczenia i majątku dochodzili nieliczni eunuchowie, większość żyła w biedzie i poniżeniu. Najwięcej eunuchów w Chinach było w czasie dynastii Han, a więc prawie 2000 lat temu. Szacuje się, iż mogły być ich nawet 100 000. Później ich liczba zmieniała się, regułą jednak było, że ich liczba spadała wraz z podupadaniem władzy. Na samym końcu cesarskich Chin było ich ledwie około 3 000.
Skąd brali się eunuchowie? Ich źródła były dwa. Najwięcej z nich było rodowitymi Chińczykami, których na „służbę” oddawały jako dzieci własne rodziny. Chłopcy wywodzili się z absolutnie najbiedniejszych warstw społecznych, oddanie dziecka było zatem niekiedy aktem desperacji rodziców, którzy tylko w taki sposób widzieli szansę na uratowanie dziecka przed śmiercią głodową. Innym źródłem byli jeńcy wojenni – tak między innymi eunuchem stał się słynny żeglarz Zheng He, z pochodzenia Turkmen. W zbiurokratyzowanych cesarskich Chinach odbywano regularne rekrutacje eunuchów do departamentów administracji. Przyjmowanych czekała przed przejęciem obowiązków długa nauka dworskiej etykiety oraz umiejętności potrzebnych w danym zawodzie. Tych, którym nie dostało się znaleźć pozycji państwowej, zazwyczaj bez problemu zatrudniała arystokracja.
W wypadku najbiedniejszych dzieci „zabiegu” dokonywały niekiedy same rodziny. Nieco zamożniejszymi oraz jeńcami zajmował się profesjonalny rzezak, u którego szanse na przeżycie były dużo większe. Szacuje się, że w przypadku kastracji dokonywanych przez profesjonalistę śmiertelność (zakażenia, zrosty, wykrwawienia itd.) nie przekraczała 2%. Przeżycie kastracji oznaczało jednak życie pełne wielu problemów zdrowotnych (np. kłopotów z trzymaniem moczu) oraz – w wypadku kastracji dzieci – deformacji takich jak nienaturalna sylwetka czy skrzekliwy głos. Do tego dochodziło odium życia jako niepełny mężczyzna.pokaż spoiler W wypadku chińskich eunuchów kastracja obejmowała zarówno penisa jak i jądra. To między innymi odróżniało eunuchów od europejskich kastratów – chłopców którym obcinano tylko jądra aby zatrudniać ich w chórach jako śpiewaków.
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #medycyna

Powered by WPeMatico

Mężczyzna pali gigantyczną…

Mężczyzna pali gigantyczną fajkę podczas konkursu palenia fajek na uniwersytecie w Yale, USA 1959.
#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #usa #myrmekochoria

Powered by WPeMatico

Pieniądze w kształcie noży z…

Pieniądze w kształcie noży z Chin.
Wczesne chińskie monety pojawiły się około (500 roku p. n. e.), przyjmując rozmaite formy, jak choćby noża szpadla czy dysku, dopóki ten ostatni nie stał się jedynym obowiązującym wzorem w czasach dynastii Cz’in. Przed zjednoczeniem Chin w 221 roku p. n. e. każde niezależne królestwo biło własne monety i odmienność kształtu stanowiła jedyny sposób zaznaczenia miejsca pochodzenia. Monety w kształcie szpadla czy noża wskazują, że we wcześniejszym okresie jako jednostki wartości służyły rzeczywiste szpadle i noże.Wyczerpujący artykuł z wieloma przykładamiWiki
#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #artefaktnadzis #ekonomia #chiny #myrmekochoria

Powered by WPeMatico

Niektóre radzieckie…

Niektóre radzieckie prototypowe pojazdy terenowe były bardzo oryginalne. Ciekawym przykładem jest ZiŁ-132S. Mimo zbieżności nazwy z ZiŁ-em-132, pojazd ten miał kompletnie inną konstrukcję. Zamiast sześciu kół posiadał cztery koła w formie walców.ZiŁ-132S powstał w lutym 1964 roku w biurze konstrukcyjnym moskiewskiej fabryki samochodów z połączenia szoferki i skróconego nadwozia ciężarówki ZiŁ-164 z specjalną platformą do której przymocowano cztery koła w kształcie walców-rolek. Pojazd otrzymał silnik o mocy 104 KM, który napędzał wszystkie cztery rolki. Co ciekawe, skrętna była tylko tylna oś, natomiast hamulce bębnowe zamontowano tylko na przednich kołach.Oryginalna konstrukcja ważyła 5440 kg, promień skrętu wynosił 8 metrów, a maksymalna prędkość na drodze wynosiła około 55 km/h. Przeprowadzone testy wykazały jednak, że taki napęd znacznie utrudnia manewrowanie pojazdem, który podczas jazdy był bardzo niestabilny. Mający problemy z opanowaniem ciężarówki kierowcy odmawiali jazdy, co doprowadziło do zamknięcia projektu.Los prototypu ZiŁ-a-132S nie jest znany – prawdopodobnie został zezłomowany. Co ciekawe, podobny napęd testowano w późniejszych latach na innych, zwykle mniejszych pojazdach – wyniki testów były prawdopodobnie takie same.Źródło SmartAge.pl
#motoryzacja #samochody #ciekawostki #historia #zsrr

Powered by WPeMatico

Pamiętam że w połowie lat ’90…

Pamiętam że w połowie lat ’90 piechota dostała do sprawdzenia system do ćwiczeń taktycznych. Poligon Wędrzyn-Nowy Mur. Żołnierz dostawał kilka czujników rozmieszczonych na mundurze i system podłączony do karabinka wysyłający impuls. System przy karabinku działał tylko podczas strzału amunicją ślepą. Dawało to pewien realizm walki bo raz że nie pozwalało na „ostrzeliwanie” bez efektu dźwięku i ograniczało ilością amunicji ilość strzałów. Trafienie powodowało wyłączenie systemu u trafionego (sygnalizując trafienie i blokują możliwość strzelania) Pomysł był niezły ale coś nie wypaliło (koszty? technika?). Pamięta ktoś ten system? Co to było i jakieś dalsze losy?
#wojsko #technika #historia

Powered by WPeMatico

Sejm zajął się projektem…

Sejm zajął się projektem ustawy o „polskich obozach śmierci”. Tylko PO i Europejscy Demokraci przeciw nowym przepisom.https://www.wykop.pl/link/4131949/sejm-zajal-sie-projektem-ustawy-o-polskich-obozach-smierci-tylko-po-przeciw/
Kluby PiS, Kukiz ’15 i PSL poparły w czwartek w Sejmie projekt zmian w ustawie o IPN, który zakłada kary więzienia do lat 3 za słowa typu „polskie obozy śmierci”; chcą także kar za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Propozycje te skrytykowali posłowie PO.
#polska #prawo #polityka #4konserwy #bekazlewactwa #bekazpodludzi #historia #iiwojnaswiatowa #mikroreklama

Powered by WPeMatico

W 1919 r. pod pretekstem…

W 1919 r. pod pretekstem walki z socjalistami uwięziono w USA 100 tysięcy osób. Tak działa amerykańska demokracja.
#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa

Powered by WPeMatico

Ceremonialne groty strzał (32…

Ceremonialne groty strzał (32 cm, 797 g.), Czechy 1439. Ceremonialne to nietrafne określenie. Najprawdopodobniej jest to oznaka dowódcy oddziału łuczników, który nosiłby je na włóczni wraz z proporcem, aby jego podkomendni mogli zauważyć go w tłumie bitwy i ewentualnie oddać salwę we wskazanym kierunku na jego rozkaz. Dystynktywne ozdoby miały pomóc w identyfikacji podczas chaosu pola bitwy (choć sztandar był zawsze celem na polu bitwy) gdzie za wiele usłyszeć nie można. Bardzo ładne zdobienia i widać naderwane płaty metalu. Dwie pozostałe mają ładne łuski u nasady.Muzeum
#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #artefaktnadzis #militaria #myrmekochoria

Powered by WPeMatico

Mirabelki i…

Mirabelki i Mireczki,
Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam miejsce będące jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli Beskidu Śląskiego. Jest ono o tyle ciekawe, że wybierając się tam, można na własne oczy zobaczyć konsekwencje inwazyjnej ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne, której skutkiem była jedna z największych klęsk ekologicznych w Polsce w XXI wieku. Zapraszam na Malinowską Skałę!
Link do znaleziska: Malinowska Skała – niemy świadek klęski ekologicznej w Beskidzie Śląskim
Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski).
Dodatkowe tagi: #turystyka, #historia , #geografia, #podrozujzwykopem, #gruparatowaniapoziomu, #ciekawostki, #ciekawostkihistoryczne, #katastrofa, #ekologia, #przyroda, #zanieczyszczeniepowietrza i jakby nie było, trochę też #niemcy

Powered by WPeMatico