Jeśli w poprzednich…

Jeśli w poprzednich stuleciach nasze rządy były równie żałosne jak teraz – skupione na rozkradaniu własnego majątku i konfliktowaniu się z sąsiadami (patrz – sarmacja, sanacja, etc) to trochę przestaję się dziwić, że ci sąsiedzi mieli nas za wkurzających prostaków i pieniaczy a wskutek tego postanowili się dogadać i zlikwidować ten chlew.

Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Mimo znacznego potencjału gospodarczego, nie zdołano przeprowadzić koniecznych reform podatkowych (np. stałego opodatkowania szlachty i duchowieństwa) i politycznych (m.in. zniesienie liberum veto i pańszczyzny). Przeciw reformom była zarówno większość szlachty, magnaterii, jak i duchowieństwa. Podejmowane próby reform w myśl idei oświeceniowych upadły. Szczególną rolę odegrała zdrada części magnatów, wyższego duchowieństwa i szlachty w ramach tzw. konfederacji targowickiej.

#zabory #historia #polska #niemcy #rosja #sarmacja #sanacja #rzady #rzad #polityka #konflikty