Jeden z przykrzejszych…

Jeden z przykrzejszych widoków…Rozkradziona stacja w Sompolnie niespełna parę lat po zawieszeniu przejazdów o czym świadczą stojące jeszcze budynki lokomotywowni.

Fot.Marcin Niestój

Tag do obserwowania/czarnolistowania #kujawywaskotorowe
#waskotorowka #kolej #polska #historia